Velkommen til Svømmeklubben Nejst
Velkommen til Svømmeklubben Nejst

Referat og formandsberetning


Bestyrelsens beretning for året 2018 i Svømmeklubben Nejst ved Generalforsamling tirsdag den 12.2.2019  i Hirtshals Idrætscenter.
 
Endnu et dejligt år er gået i Svømmeklubben Nejst.
Vi har nogle fantastisk gode faciliteter her i Hirtshals idrætscenter, alt bliver vedligeholdt og her er altid rent og ordnede forhold.
Vi indkøbte sammen med Hirtshals Skolecenter og Hirtshals Idrætscenter nye svømmefødder af den nye korte type, vi delte udgiften i 3 lige store dele.
Derudover anskaffede vi nye vægte til anklerne til brug på især WA-holdene. 
Der blev også indkøbt flere vogne til at opbevare rekvisitterne i og lidt forskellige rekvisitter til Landholdene.
I 2018 havde vi lukket svømmehallen fra 1/4 -1/7 fordi vi fik installeret nyt vandbehandlingsanlæg, hvilket var påbudt fra København (selv om vores gamle anlæg producerede noget af det bedste vand). Vi var så heldige, at Hjørring Kommune efter vores ansøgning bekostede anlægget, som løb op i ca. 5 mill.
Og i kraft af, at vandets temperatur tirsdag-onsdag er oppe på knap 30 gr. har vi mange småbørnefamilier og ældre som medlemmer. De fleste i vores medlemsskare nyder det varme vand, dog er det lige i overkanten til vores Konkurrenceafdeling.
Vi har en nogenlunde stabil medlemsskare – vi ændrer på de forskellige hold vi udbyder, som moden skifter. For år tilbage var der mange voksne der blot gik på svømme-hold, nu er der flere der ex. går på Tri-holdet, som vi oprettede for et par år siden. Ligeledes oprettede vi for efterhånden mange år siden Water-Aerobichold og på nogle af de hold, hvor der tidligere blot blev svømmet, startes der nu med Vandgymnastik, hvorefter der svømmes.
 
 
Året startede med DGI-Udtagelsesstævne i Aabybro 6. – 7. januar med deltagelse af 9 svømmere, som hjembragte 6 flotte medaljer og mange forbedrede tider. 4 af svømmerne kvalificerede sig direkte til Landsmesterskaberne i Ikast.
Årets næste arrangement var Sponsorstævnet lørdag den 3. marts, hvor 25 svømmere deltog. Overskuddet fra dette stævne hjælper til med at dække udgifterne i vores konkurrenceafdeling.
I vores klub har vi i mange år ikke opkrævet brugerbetaling ved deltagelse i stævner, udgifterne dækkes til dels via overskuddet fra Sponsorstævnet.
Næste stævne var Landsmesterskaberne i Ikast 10.-11. marts med deltagelse af de 4, som svømmede 4 medaljer hjem samt mange personlige rekorder.
Vores årlige Ministævne blev afholdt 17. marts med deltagelse af 25 børn samt forældre.
Det var 12. år med stævne også for de små svømmere i klubben. 
Her er en fantastisk opbakning og en dejlig stemning med mange familiemedlemmer som tilskuere.
Ved dette stævne viser børnene, hvad de har lært i årets løb og vi kan fremføre vores røde tråd i undervisningen, som handler om sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed omkring vand og bassiner.
 
Samme dag afholdt vi vores årlige Klubmesterskab med deltagelse af 31 svømmere.
Der blev kæmpet bravt om medaljerne og blandt de ældste kan en forkert vending, en tyvstart, en dårlig start osv. være afgørende i kampen om årets titel som klubmester.
Hvorimod de yngste svømmere gav sig tid til at se efter tilskuerne, rette briller osv.
Årets klubmestre blev Freya Kobber Nielsen og Kristian Krogsgaard Hejlesen.
 
Årets Sommerskole blev afviklet i   uge 27 og 28 med deltagelse af lidt færre børn end tidligere år, hvilket sikkert skyldes, at skolernes ferie er rykket en uge = ind i industriferien.
Vi kører samme koncept med svømmeundervisning, udspring fra vipper, og der blev leget, øvet ulykkeshåndtering og alarmering herunder 1. hjælp og genoplivning, hvor alle prøver vores hjertestarter.  Vi var også en tur på stranden. Her undervises bl.a.  i revlehuller og redningsposter.
Hele ugen går alle i Cafeteriet til frokost og indtager sund mad og der er også indlagt en frugtpause, hvor frugten er sponsoreret af byens Super Brugs.
 
Sæson 2018/2019 startede 3. september med få ændringer.
Vi har samlet alle småbørne-holdene om tirsdagen.
På Talent- og Konkurrencehold er det nu muligt at svømme 3 x 1 time om ugen, hvilket mange har benyttet sig af.
Vi har nu 3 morgenhold, hvor man kan svømme i ½ t mandag, onsdag og fredag, det er meget populært - især blandt de ældre medlemmer.
Og vi kan endnu et år sige at:
Vi har  en fantastisk opbakning fra trænere, forældre samt andre frivillige hjælpere.
Jeg vil takke bestyrelsen for rigtig godt samarbejde i året der er gået.
 
Dorte Andreasen
 
 


Under eventuelt ved Dorte Andreasen.
 
Lidt til orientering om dette år:
Vi har været til DGI-Udtagelsesstævne i Hobro lørdag den 5. og søndag den 6. januar, med deltagelse af 16 svømmere.
 Vi hentede i alt 15 medaljer hjem:  10 guld, 3  Sølv og  2 Bronzemedaljer.
Og fantastisk mange forbedrede tider.
 
 
Vi har allerede nu 48 tilmeldinger til Sommerskolen i år.
 
Ministævnet afholdes lørdag den 30.  marts kl. 10.00. 
Klubmesterskabet afholdes samme dag kl. 13.00-
Og som tidligere nævnt LM i Ikast 2.-3.  marts.
Og vi afvikler et tidtagerkursus her mandag den 4. marts kl. 17-21.00
 
Jeg vil takke Susanne Dahl for det fantastiske arbejde hun har ydet i bestyrelsen og overrække en buket.
Heldigvis ønsker Susanne at fortsætte med sine 3 WA-hold og sit Tri-hold og hjælpe med forskelligt.


Referat fra generalforsamlingen i Svømmeklubben Nejst, tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 20.15 i Hirtshals Idrætscenter.

 1. Valg af dirigent.
  1. Søren Hansen blev valgt og takkede for valget.
  2. Søren konstaterede at generalforsamlingen var korrekt varslet på klubben hjemmeside.
 2. Aflæggelse af beretning.
  1. Dorte Andreasen fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt.
  2. Se beretning på siden.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
  1. Bent Hansen fremlagde klubbens regnskab 2015. Regnskabet så rigtig godt ud og med et fint overskud. Regnskabet blev godkendt.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  1. På valg: Dorte Andreasen, Bent Hansen og Lise Boie Christiansen.
  2. Alle tre personer ønskede genvalg og da der ikke var andre der stillede op, forsætter de i bestyrelsen. TILLYKKE.
 5. Valg af 2 suppleanter.
  1. Her blev Maja Glenni Hansen og Brian Jensen genvalgt. TILLYKKE.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  1. Valg af revisorer: Tua Andersen og Jens Kjærsgaard Nielsen. TILLYKKE. Valg af revisor suppleant: Søren Hansen. TILLYKKE.
 7. Behandling af indkomne forslag.
  1. Ingen indkomne forslag.
 8. Eventuelt.
  1. Søren takkede for god ro og orden, samtidig meddelte Søren ordet var frit, men at der ikke kunne besluttes noget under eventuelt.
Hirtshals, den 16. februar 2016. Bestyrelsen 

Formandens beretning  for året 2015 i Svømmeklubben Nejst ved Generalforsamling tirsdag den 16.2.2016 i Hirtshals Idrætscenter.

Svømmeklubben Nejst klarer sig godt – der er fuld opbakning fra forældre, trænere og bestyrelsesmedlemmer samt frivillige hjælpere.
Og med et næsten uændret medlemstal på ialt 653, hvoraf de 456 var under 25 år, som udløser aktivitetstilskud fra kommunen.
I 2015 havde vi få ændringer i vores plan, da vi ikke kan starte så tidligt på eftermiddagen, da børnene er i skole i længere tid.
Og vores trænere  skal lige have fri fra deres respektive arbejde, der skal være ledig tid i hallen, nogle hold kan kun svømme de dage, der er varmere vand o.s.v. De fleste  år flytter vi lidt rundt på holdene og det passer for nogle og ikke for andre, men alt i alt får vi det til at passe for de flestes vedkommende.
 
Året startede med  DGI-Udtagelsesstævne i Hjallerup lørdag den 3. januar, hvor 15 svømmere deltog og de 13 kvalificerede sig til Landsmesterskaberne i Ikast.
Vi hentede i alt 18 medaljer hjem: 7 guld, 5 sølv og 6 bronzemedaljer.
 
Årets næste arrangement var Sponsorstævnet lørdag den 28. februar kl. 09.00, hvor 24 svømmere fra Talent- og Konkurrencehold svømmede kr. 53.630,-  ind på 26,05 km .
Resultatet fra Sponsorstævnet har de sidste år ligget stabilt omkring de 50.000 kr.
Det fantastiske beløb skyldes ikke mindst den store opbakning, der er fra forældre og andre pårørende – både ved besøg hos firmaer og butikker og med personlige bidrag til stævnet.
Vi mødtes med Talent- og K-holdet kl. 15.00 fredag inden Sponsorstævnet.
Og der blev øvet teknik, svømmet lange distancer, hvor vi kunne rette stilen til.
Kl. 17 sluttede vi første træning og gik i cafeteriet og spiste lææækker skinkesteg.
Herefter blev der flyttet ind på værelserne og hygget inden der igen var træning kl. 19.30-22.00, og aftenen sluttede med natmad og HYGGE!!
 
 Vores årlige Ministævne blev afholdt 21. marts med deltagelse af 41 børn og forældre.
Det er 9. år med stævne også for de små svømmere i klubben. Her er en fantastisk opbakning og  en dejlig stemning med mange familiemedlemmer som tilskuere.
Ved dette stævne viser børnene, hvad de har lært i årets løb og vi kan fremføre vores røde tråd i undervisningen, som handler om sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed omkring vand og bassiner.
 
Samme dag afholdt vi vores årlige Klubmesterskab med deltagelse af 45 svømmere.
Årets klubmestre blev Helena Bang Nielsen for 2. gang og Niklas Simonsen for 3. gang og herfor erhvervede Niklas pokalen til ejendom.
Der blev kæmpet bravt om medaljerne og blandt de ældste kan en forkert vending, en tyvstart en dårlig start osv være afgørende i kampen om årets tittel som klubmester.
Hvorimod de yngste svømmere gav sig tid til at se efter tilskuerne, rette briller osv.
Vi afholdt igen lotteri ved begge stævner, hvor de gaver som sponsorer har givet bliver i stedet for eller sammen med et pengebeløb blev udtrukket og dette indbragte totalt kr. 8.500,-.
 
DGI’s Landsmesterskaber blev afviklet i Ikast 29. og 30. marts med deltagelse af  7 svømmere fra K-hold og Talenthold, som svømmede i alt  13 medaljer hjem (5 guld, 3 sølv og 5 bronze). Ledsagere var Susanne Dahl og Dorte Andreasen.
 
Årets Sommerskole blev afviklet i   uge 27 og 28 med deltagelse af omkring 200 børn i alderen 5-17 år.                                                                                                                    Der blev svømmet, sprunget fra vipper,  leget, øvet ulykkeshåndtering og alarmering herunder 1. hjælp og genoplivning, hvor alle prøver vores hjertestarter.  Vi var også en tur på stranden. Her undervises bl.a.  i revlehuller og redningsposter.
Hele ugen går alle i Cafeteriet til frokost og indtager sund mad og der er også indlagt en frugtpause, hvor frugten er sponsoreret af byens Super Brugs.
Sæson 2015/2016 startede 28. august.  Vores annonce var i avisen i uge 33 og igen uden indskrivning i hallen, men man kunne tilmelde sig via hjemmesiden og pr. tlf. til mig. Det gik rigtig fint.

Jeg vil takke bestyrelsen for rigtig godt samarbejde i året der er gået.

Dorte Andreasen
Tilmeld dig her
Hvis der er spørgsmål, kan formand
Dorte Andreasen kontaktes på 
mail eller telefon: 
mail@svommeklubbennejst.dk / 40 92 47 15
Tilmeld dig her
Kalender
Besøg vores gruppe
Svømmeklubben Nejst | Halvejen 4 | 9850 Hirtshals | Tlf.: 40924715